MŠ Hostouň – rekonstrukce interiéru

Název stavby:     Rekonstrukce MŠ Hostouň
Investor:              Město Hostouň
Zastoupený:        p. Ing. Miroslavem Rauchem, starostou
Projekt:             BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2015
Autor návrhu:      Helena Švecová
Technický dozor: Miroslav Jaroš
Doba výstavby:     07/2015 – 09/2015
Cena stavby:         4,0 mil. Kč (celkové náklady stavby),
Dotace:                  0,6 mil. Kč – Havarijní fond PK

Původní neutěšený stav vnitřního vybavení a kritický stav vnitřních instalací, zejména elektro, který sloužil 2 generacím předškoláků, tedy 40 let, bylo nutné bez odkladu změnit. Původní plán na rekonstrukci elektroinstalace a výměnu podlah vzal však záhy za své. Po prohlídce a sondách do konstrukcí projektanti, kteří se školními budovami mají bohaté zkušenosti, navrhli rozsáhlejší úpravy uvnitř objektu.

K tomu, aby původně neplánovaný finanční rozsah prací mohl být naplněn, bylo třeba souhlasu zastupitelů města, kterého se školce díky moudrému rozhodnutí zastupitelstva dostalo. A také zde významně přispěl Plzeňský kraj částkou 600 tis. Kč na havarijní stav.

Slovo havarijní stav se objevil po týdnu prací, kdy se demontovalo vnitřní vybavení a odstraňovali se podlahy. Právě na konci prvního týdne prací byla objeveno napadení konstrukce dřevomorkou a hnilobou. To už jsme bylo jasné, že do konce prázdnin se úpravy nezvládnou.

Na základě poptávky byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou DSP Domažlice s.r.o. Během stavby šlo vše jako po drátku, s firmou nebyl žádný problém, ve všem vycházela vstříc.

Realizace stavebních úprav musela být k nastalé situace prodloužena o 1 měsíc. Vedení obce a školky muselo přijmout náhradní plán pro výuku na konci srpna a během měsíce září. Rodičům dětí to způsobilo určité komplikace, ale většina to přijala s pochopením.

Mateřská školka byla postavena pře 40 lety v tzv. akci „Z“, nebo-li zdarma brigádní činností místní občanů, zejména tatínků usilujících o umístění svých ratolestí do školky. Před 15 lety se provedla plynofikace kotelny. V roce 2008 bylo provedeno zateplení fasády a výměna oken. Vloni se opravilo hygienické zařízení zaměstnanců. Jednalo se o dílčí úpravy, ty zásadní teprve čekaly. Byl to právě letošní rok, kdy se povedlo přestavět kompletně celý interiér.

Co vše bylo v objektu provedeno: vnitřní obklad stěn, podhledy, nové podlahy, nové hygienické zařízení pro děti, nová elektroinstalace a osvětlení, nové obklady, nový sklad hraček, nové instalace vodovodu a kanalizace a nové zařizovací předměty, nové rozvody topení včetně nového plynového kondenzačního kotle. Z výčtu provedených prací se až tak o velký rozsah nejedná. Ale interiér školky je třeba vidět. Je prostě k nepoznání od původního. Součástí projektu stavebních úprav byl totiž i projekt interiéru odsouhlasený jak vedením města tak i mateřské školky. Byly použity vysoce kvalitní, ekologické materiály, to aby děti netrpěli zejména respiračními problémy. Osvětlení dlouhé vnitřní chodby bylo provedeno 2 světlovody a 3 umývadlové sestavy pro děti jsou prvními instalacemi v ČR.

Ačkoliv vnější tvar a vzhled školky nyní nelze předělat, o interiéru můžeme hrdě prohlásit, že s jeho kvalitou jsou hostounští plně srovnatelní s partnerskou školkou ve Waldthurnu. Do června 2015 o tom snili, od 1.řijna 2015 v tom vysněném učitelky pracují a děti si spokojeně hrají a učí se.

S-rank