MŠ Chrást – úprava projektu, interiér

 

 

 

 

 

 

Název stavby:          Rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity MŠ Chrást
Investor:                  Obec Chrást, tř. Čs.odboje 133, 330 03 Chrást
Zastoupený:             p. Ladislavem Bohuslavem, starostou obce
Úprava projektu:       BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2010
Projekt interiéru        BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2010
Autoři návrhu:           Helena Švecová, Miroslav Jaroš
Doba výstavby:         02/2009 – 09/2009
Cena stavby:           25 mil. Kč (celkové náklady stavby), dotace ROP NUTS II Jihozápad  22,8 mil. Kč


Popis stavby:
Obec Chrást nechala zpracovat projekt stavby na rekonstrukci a hlavně rozšíření kapacity mateřské školy v Chrástu. V roce 2008 obec podala žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad a s žádostí uspěla. Po zahájení stavby jsme byli osloveni p.starostou, abychom na základě našeho úspěšného projektu ZŠ Chrást, navrhli řešení interiéru. Nakonec jsme řešili úpravy dispozice a úpravu fasády objektu.

Dispoziční úpravy:
Drobné dispoziční úpravy se odehrály především v hygienickém zázemí MŠ a odvíjely se od návrhu interiéru. Celkové dispoziční řešení bylo zachováno dle původního projektu.

Stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace):
Na základě vypsaného výběrové řízení zakázku získala za nejnižší cenu fa Malý s.r.o. Dobřany. Stavba probíhala ve 2.etapách, v roce 2011 se dokončilo vybavení a úprava školní zahrady.
Fasáda byla max. zjednodušena a postavena na kontrastu dvou žlutých barev (světlé a tmavé). Krytina je z betonových tašek cihlově červené barvy.

Technické vybavení:
Návrh technického vybavení řešil původní projekt. V 1.PP je umístěna kuchyně, ve které se pouze dovezené jídlo připravuje k transportu jídelním výtahem do 1.NP a 2.NP. Objekt je vytápěn plynovými kotli.

Interiér:
Při návrhu interiéru jsme snažili vytvořit hravé prostředí s mozaikou. Návrhy obkladů byly zpracovány variantně a do procesu výběru byly vtaženy učitelky MŠ. Tak se podařilo vytvořit barevně zajímavé, veselé prostředí, ve kterém se cítí dobře děti i učitelky.

Využití objektu:
Rozšíření kapacity MŠ bylo zaměřeno na max. kapacitu 3 oddělení, tj 3x (24+4) děti, celkem 84 dětí. Tato kapacita je od samého počátku zcela naplněna.

S-rank