Rubriky
Aktuality

Náš projekt víceúčelového hřiště u ZŠ Dýšina se začal realizovat

Náš projekt víceúčelového hřiště u ZŠ Dýšina se začíná realizovat. V prosinci 2012 byla vyhodnocena VZ na zhotovitele stavby, kterou se stala fa VYSSPA s.r.o. Plzeň s cenou 3,6 mil Kč. Předání staveniště proběhlo těsně před vánocemi. Celkem podalo nabídku 16 uchazečů a cena se pohybovala v rozmezí 3,6 – 5,8 mil. Kč. Do poloviny roku 2013 bude I.etapa stavby dokončena a škole bude k užívání předáno víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 44×22 m. Ve 2.etapě se plánuje dokončení opěrné stěny a 60 m běžecké 4-dráhy. Na stavbu obec Dýšina získala dotaci od Plzeňského kraje ve výši 500 tis. Kč.
Celkova situace DH

Rubriky
Aktuality

Vnitřní úpravy kulturního domu Hromnice finišují, 30.11.2012 se bude otvírat.

Realizace dalšího z našich projektů se chýlí ke konci.
Nejprve požadavek na studii jednoduchých úprav KD přerostl v technickén řešení až po návrh interiéru a pravidelné upřesňování během realizace. Limitujícím kritériem byly finanční prostředky. Přesto se v Hromnici podařilo vytvořit krásné prostředí pro setkávání občanů, schůzovní a klubovou činnost spolků, sportovní vyžití (bez míčů), školní akademie, besídky, plesy, divadla, koncerty apod.
Stavební úpravy obsahovaly uvolnění (zvětšení) dispizice WC, přísálí a vstupu, výměnu oken, nové obklady a podlahy WC, výměnu odsávání, nové podhledy malého a velkého sálu a WC, výměnu vytápění, které bude prostory temperovat a v době akcí vytápět. Vytápění bude možné mj. ovládat přes počítač z obecního úřadu. Vše nově, barevně vymalováno a nasvíceno moderními úspornými tělesy, parkety v sálech s novým lakem. Do malého sálu se z přísálí přestěhoval bar.
Vedení obce Hromnice slouží ke cti, že v době, kdy jiné obce nebo města kulturní činnost utlumují jako prodělečnou, vytvořili příjemné prostředí pro setkávání občanů a dětí. Přejeme vedení obce, aby kulturní dům Hromnice byl v plném využití. Ostatním obcím a městům doporučujeme přijet se podívat a inspirovat se, že i v malé obci se nechá dělat „kultura“ bez televize a internetu.
Podrobnosti v rubrice Reference/Veřejná správa.

Rubriky
Aktuality

Hostinec Němčovice po 15 letech dokončen

Naše projekty v šuplíku nekončí. Po 15 letech postupné přestavby (dle finančním možností investora) byl dokončen náš projekt rekonstrukce hostince v Němčovicích. Projekt z roku 1997 ani po 15 letech nebylo třeba upravovat, realizoval se dle původní PD s drobnou úpravou dispozice v podkroví dle současných potřeb.
Stavba finišovala, aby stihla krajské a senátní volby 2012, protože v salónku hostince se nacházela volební místnost. Stavební úprava se dotkla i restaurace s kuchyní, které byli přes léto vystěhovány do velkého stanu na nádvoří. Provoz nebyl tedy přerušen díky nadšení nájemců restaurace.
Podrobnosti v rubrice Reference/Ubytování, stravování

Rubriky
Aktuality

Základní škola ve Chválenicích s novou krytinou a opraveným krovem

Po 100 letech se provedla výměna střešní krytiny a úpravy krovu na budově základní školy ve Chválenicích. Vše se muselo stihnout v době letních prázdnin 2012.
Stavbu realizoval  vítěz výběrového řízení – fa Stavpartner s.r.o. Plzeň dle našeho projektu a pod naším technickým dozorem. Národní památkový ústav v Plzni ocenil snahu investora zachovat typ krytiny – pálené bobrovky vzhledem ke komplexu sousedních budov (kostel a fara). Stav některých dřevěných prvků krovu byl velmi špatný, proto po průzkumu, který se prováděl před realizací i během realizace stavby, se muselo přistopupit k jejich výměně, která se prováděla v odlehčeném krovu zakrytém fólií. Celý krov byl opatřen fungicidním nátěrem.
Práce se podařilo stihnout včas včetně vymalování, proto nemusel být odložen začátek školního roku.

S-rank