Rubriky
Aktuality

Byt 1+1 v Borovanech u Písku dokončen

Obec Borovany u Písku, respektive u Bernartic je vlastníkem starého objektu bývalé školy. Původní projekt řešil vestavbu 2 BJ, avšak neřešil co s celým objektem. Proto byl původní projekt opuštěn a naší kanceláří zpracována studie na komplexní využití objektu školy včetně dvora a zahrady. Zastupitelé obce vybrali jednu z mnoha navržených variant a následně byl zpracován projekt vestavby 2 BJ. Naše kancelář zpracovala i žádost na MMR, kdy obec obdržela dotaci na 2 BJ. Po zvážení finančních možností obce bylo přistoupeno k realizaci pouze menší BJ.
Počátkem července 2012 je BJ dokončena, čeká se pouze na realizaci elektrické přípojky distribučním dodavatelem. BJ vznikla z prostor bývalé kuchyně MŠ. Podrobnosti v rubrice Reference/Rodinné domy

S-rank