Rubriky
Aktuality

Památkou Plzeňského kraje 2017 je i roubený dům v Kdyni

Dne 7.12.2017 byly na krajském úřadě vyhlášeny výsledky soutěže Památka Plzeňského kraje 2017. V 1.ročníku této nové soutěže získala ocenění rekonstrukce objektu čp. 89 v Kdyni. Projekt rekonstrukce jsme pro investora – město Kdyni zpracovali na počátku roku 2016 a současně jsme zpracovali podklady pro 3 přidělené dotace. Stavbu jsme po celou dobu dozorovali společně se zástupci Národního památkového ústavu  v Plzni a zástupkyní památkové péče MěÚ Domažlice. Velké uznání patří pracovníkům zhotovitele stavby.
Více o soutěži a dalších oceněných stavbách:

https://plzen.idnes.cz/pamatka-plzenskeho-kraje-oceneni-mariansky-sloup-soutez-pzi-/plzen-zpravy.aspx?c=A171208_100723_plzen-zpravy_vb

Rubriky
Aktuality

Den otevřených dveří domu v kožichu Kdyně

Na pátek 13.10.2017 město Kdyně ve spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby připravili den otevřených dveří objektu domu v kožichu v Kdyni. Jednalo se o ojedinělou akci, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout stavbu před jejím úplným dokončení. Pořadatele překvapil nebývale vysoký zájem občanů  všech věkových kategorii. Objekt zachránilo město Kdyně jeho odkoupením a následnou rekonstrukcí. Návštěvníci ocenili řemeslnou zručnost pracovníků zhotovitele a památkáři profesionální způsob obnovy dle našeho projektu. Rekonstrukce objektu bude ukončena před vánocemi. Město Kdyně plánuje vytvoření expozice o životě lidí v objektu a jeho stavební obnově.

Objekt neunikl ani pozornosti Domažlického deníku:
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/lide-si-ve-kdyni-prohledli-opraveny-dum-v-kozichu-20171018.html

Rubriky
Aktuality

Roubená studna jako součást zastávky

OLYMPUS DIGITAL CAMERA       Obec Hromnice nás v roce 2012 oslovila s návrhem úpravy prostranství před prodejnou COOP, pod níž se ve svahu nacházela historická roubená studna. Byla překryta betonovými panely a obetonována. Padaly různé návrhy na úpravu, dokonce i takové, kdy studnu zasypeme. Nakonec jsme zpracovali variantní návrhy na vhodné začlenění studny do nové autobusové zastávky. Kamenné roubení studny se stylově opravilo, za studnou bylo nutné vytvořit jednoduchou opěrnou stěnu vzhledem k parkování vozidel u prodejny nad zastávkou. Oproti našemu návrhu se zjednodušilo kování na studni pro zamezení pádu do studny. Pod kováním je osazeno sklo a studna se nasvítila LED osvětlením. Nakonec obec zajistila zastřešení zastávky, nikoliv již dle našeho návrhu.
Tak byla zachráněna historická studna v části zvané Žichlice, která kdysi dávno dávala lidem v okolí vodu. Prostranství kolem bylo upraveno.

Rubriky
Aktuality

Oceněná kavárna La Boema se rozšířila

PC300030aPorotou soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 oceněná stavba Restaurace a kavárna La Boema v Radnicích byla v roce 2015 rozšířena o další zajímavé prostory a to salónek se zimní zahradou přistavěnou ke stávajícímu objektu ve dvorním traktu. Původní skladové prostory byly projektem na počátku roku 2015 přeměněny na nové využití. Tak vznikl oddělený prostor pro zcela soukromé akce. Možným otevřením zimní zahrady v létě zde naopak vzniká propojení s venkovním prostorem dvora, kde se plánuje další venkovní sezení, které bude určitě zajímavé např. pro cyklisty, kteří zde budou moci bezpečně odložit kola, která mohou mít stále na očích.
Oko návštěvníka určitě spočine na zajímavém původním artefaktu, kterým je točité litinové schodiště do podkroví, které zde bez úhony přečkalo mnoho desetiletí. Schodiště bylo odborně rozebráno a v dílně restaurováno, po provedení stavebních úprav bylo zpět s novým nátěrem osazeno. Vedle schodiště jsou na stěnu osazeny pravděpodobně krámské okenice nalezené v půdním prostoru. Odborně byly restaurovány a zavěšeny na stěnu, aby dokládaly umění naši starých truhlářů.
Další informace a fotodokumentaci naleznete v rubrice Reference/Ubytování, stravování nebo přímo na:

Kavárna La Boema rozšířena o salónek se zimní zahradou