Cheznovice (okr. RO) 40 LED svítidel VO, 3.etapa

Místo realizace: Obec Cheznovice
Počet lamp: 40
Typ lamp: sLamp 1/55, 26 W, 160 lm/W
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 603.675,- Kč
Dotace: 400.000,- Kč (PSOV PK 2018)

Obec Cheznovice v roce 2018 dokončila obnovu veřejného osvětlení opět za pomoci dotace z Plzeňského kraje. Tentokrát byla vyměněna nebo doplněna svítidla v ulicích západní části obce, celkem bylo instalováno 40 ks svítidel výměnou za výbojková na betonových sloupech ČEZ nebo na vlastních ocelových sloupech. Obec Cheznovice instalovala stejný typ svítidel jako v roce 2017, tedy svítidla s životností téměř 200 tis. hodin, což ji zbavuje starostí s VO na 40 let dopředu. Úspora elektrické energie činí 70%.

Zámecká brána Liblín

Název stavby: Liblín, areál zámku-oprava jižní zděné brány do parku
Investor: Městys Liblín
Zastoupený: pí. Ester Lalákovou, DiS., starostkou městyse
Projekt: BRM s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, 2015
Autor návrhu: Miroslav Jaroš, Pavel Pecháček
Realizace: 2016
Cena stavby: 210 tis. Kč (celkové náklady stavby),
Dotace: 147 tis. Kč – MMR ČR

Více informací k “Zámecká brána Liblín” »

Cheznovice (okr. RO) 28 LED svítidel VO, 2.etapa

Místo realizace: Obec Cheznovice
Počet lamp: 28
Typ lamp: sLamp 1/55, 26 W, 160 lm/W
Rok realizace: 2017
Celkové náklady: 466.797,- Kč
Dotace: 200.000,- Kč (PSOV PK 2017)

Obec Cheznovice pokračovala v obnově veřejného osvětlení opět za pomoci dotace z Plzeňského kraje. Tentokrát byla vyměněna nebo doplněna svítidla v ulicích východní části obce, celkem bylo instalováno 28 ks svítidel výměnou za výbojková na betonových sloupech ČEZ nebo na vlastních ocelových sloupech. Obec Cheznovice instalovala svítidla s životností téměř 200 tis. hodin, což ji zbavuje starostí o VO na 40 let dopředu.  Úspora elektrické energie činí 70%.

Kaznějov (okr. PS) 13 LED svítidel VO, ul. Úzká

Místo realizace:   Město Kaznějov, ul. Úzká
Počet lamp:         13
Typ lamp:             sLamp 1/55, 26 W, 160 lm/W
Rok realizace:      2016

Ke konci roku 2016 jsme byli osloveni firmou provádějící údržbu veřejného osvětlení v městě Kaznějově k návrhu osvětlení ulice Úzké, kde cca 1 polovina nebyla osvětlena vůbec a ve 2.polovině se jednalo o výměnu strarých lamp s výbojkami. Na základě návrhu jsme dodali celkem 13 ks nových nejúspornějších LED lamp na našem trhu, tentokrát už se svítivostí 160 lm/W. Uvedenou účinnost jiné lampy na našem trhu zatím nedosahují. Životnost námi dodávaných lamp byla prodloužena ze 70 tis. hodin až na 193 tis. hodin, což při průměrném denním svícení VO 11 hodin po dobu 365 dní činí neuvěřitelných 48 let. Je pravdou, že ještě na mnoha místech vyměňujeme lampy obdobného stáří.