Realizace našeho projektu „Společenské a vzdělávací centrum Kdyně“ finišuje

OLYMPUS DIGITAL CAMERANaše kancelář v roce 2011 zaměřila celý objekt, vypracovala studii a projekt pro stavební povolení.  Město Kdyně požádalo o dotaci z evropských fondů (ROP NUTS II Jihozápad). Po vyhodnocení žádostí byl projekt zařazen mezi náhradníky. Po vysoutěžení úspěšných projektů tak zbylo dostatečně finančních prostředků na některé náhradníky a tak město Kdyně potřebovalo vypracovat projekt pro veřejnou zakázku, který jsme zpracovávali v 2.pol. roku 2012.  Na počátku roku 2013 byl vypsána VZ. Bohužel, jak to dnes ve stavebnictví chodí, velké množství „vyhladovělých“ soutěžících srazilo projektovanou cenu 30 mil. Kč  po 20 mil. Kč.
Skoro každý týden se jako autorský dozor účastníme kontrolních dnů stavby. Takže o průběhu stavby máme dobrý přehled. Jedná o rozsáhlou rekonstrukci s částečnou přístavbou ve dvorním traktu, stavba nám po svém odstrojení připravila několik zajímavostí, které jsme operativně dokázali s technickým dozorem vyřešit. Na snímku je pohled na severní fasádu podél silnice I/22, kde chybí ještě dokončit kamenný obklad soklu.

Komentáře nejsou povoleny.