Vesnicí Plzeňského kraje roku 2013 jsou Němčovice, kde jsme několik staveb projektovali

Naše společnost se podílela na několika projektech v obci Němčovice, které se staly vesnicí Plzeňského kraje 2013.  V náhledu pozvánky je dominantní objekt bývalé školy, dnes bytového domu s obecním úřadem, v popředí hasičská zbrojnice v centu návsi. Objekty jsme nejen projektovali a dozorovali, ale pomohli i s dotacemi na financování těchto objektů. Máme velkou radost, že se to němčovickým po mnoha letech úsílí konečně povedlo a připojujeme se s gratulací. Dalším naším projektem byla rekonstrukce hospody a technická pomoc při realizaci útulku pro psy v areálu sběrného dvora odpadů.
Pozn.: Pro zvětšení obrázku na něj klikněte levou částí myši 2x.

Výstava Stavba roku PK 2012 v radnické synagoze od 10.6.2013 do 1.7.2013

VernisážNaše společnost je spolupořadatelem letos první putovní výstavy Stavby roku Plzeňského kraje 2012. Výstava je umístěna do prostor krásné barokní synagogy v Radnicích, jejíž rekonstrukci jsme nejen projektovali, ale celou obnovu i organizovali. V pondělí 10.6.2013 proběhla od 18 hodin vernisáž výstavy, které se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR p. ing. Vladislav Vilímec a hlavní slovo přednesl předseda odborné poroty p.ing.arch. Miloslav Michalec. Vernisáži byl dále přítomen p. Jan Šašek, zastupitel Plzeňského kraje, paní Mgr. Šárka Kuthanová z kanceláře hejtmana PK a další pozvaní hosté. Po prohlídce výstavy, kde byla vystavena i naše 3 ocenění za přihlášenou stavbu “Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu, nám. Kašpara Šternberka, Radnice“, se přítomní odebrali do oceněné stavby – Kavárny a restaurace La Boema na prohlídku a malé pohoštění.
Na snímku zleva: Josef Melich (bývalý starosta města Radnic), Vladislav Vilímec, Miloslav Michalec, Miroslav Jaroš

Kavárna La Boema odbornou porotou nominována na titul stavba roku PK 2012, podpořte ji svým hlasem v hlasování o cenu veřejnosti

Dne 26.4.2013 byly na webové stránce soutěže zveřejněny nominace staveb na titul stavba roku PK 2012. Projekt naší kavárny se dostal mezi nominované stavby, což je pro naší projekční kancelář velkým oceněním naší dlouholeté práce zaměřené na kvalitní obnovu stávajících objektů zejména na našem venkově. Pokud se Vám naše stavba líbí, podpořte ji svým hlasem v hlasování o Cenu veřejnosti na webu: http://www.stavbarokupk.cz/stavba-roku-2012/hlasovani-verejnosti/hlasovani-verejnosti.aspx. Stavba je v kategorii B. Rekonstrukce budov pod názvem: Stavební úpravy objektu čp.64 na kavárnu a restauraci, nám. Kašpara Šternberka, Radnice,  kde si můžete přečíst i hodnocení odborné poroty.
Děkujeme za Vaši podporu, kterou je možné posílat do 22.5.2013. Dne 28.5.2013 budou v plzeňské Besedě slavnostně  vyhlášeny výsledky soutěže.

Kavárna La Boema přihlášena do soutěže Stavba roku PK 2012

Jubilejní 10. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl vyhlášen 7.února 2013. Naše kancelář po souhlasu majitele kavárny podala v termínu přihlášku do kategorie B. Rekonstrukce budov. Celkem je přihlášeno 33 staveb z Plzeňského kraje a kategorie B je druhou nejobsazenější s 8 přihlášenými stavbami.
Dne 9.4.2013 kavárnu navštívila odborná porota, které jsme představili projekt rekonstrukce, následně investor stavby p.Irving hovořil o svém záměru a průběhu rekonstrukce. Komise si celou stavbu prohlédla včetně dvoupodlažních sklepů. Většina byla ohromena tímto unikátním dílem dvojitých sklepů, které se nacházejí u většiny domů na náměstí.
26.4.2013 budou na webu www.stavbarokupk.cz zveřejněny užší nominace a bude zahájeno hlasování v rámci „Ceny veřejnosti“. Pokud se Vám stavba líbí, můžete ji podpořit svým hlasem na uvedeném webu. Oceněné stavby budou vyhlášeny na slavnostním večeru v plzeňské Besedě na konci května 2013.
Jedná se již o 4. námi projektovanou stavbu, která byla do soutěže v uplynulých ročnících přihlášena. První byla stavba  DPS Bohy v roce 2007,  kterou přihlásila obec Bohy, druhou byla v roce 2010 dokončená stavba
areálu bývalé školy, obecního úřadu a hasičárny v Němčovicích, kterou přihlašovala obec Němčovice. V roce 2012 byla městem Radnice přihlášena do soutěže Rekonstrukce MŠ Radnice, jejíž studie vznikla v naší kanceláři a dle našich návrhů byla i realizována. Uvidíme, zda se nám letos podaří poprvé postoupit mezi nominované stavby, když je konkurence největší.  Stavbu kavárny si můžete prohlédnout v rubrice Reference/Ubytování, stravování
17.04.2013