7. stránka z celkem 9« První...56789

Kavárna La Boema přihlášena do soutěže Stavba roku PK 2012

Jubilejní 10. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl vyhlášen 7.února 2013. Naše kancelář po souhlasu majitele kavárny podala v termínu přihlášku do kategorie B. Rekonstrukce budov. Celkem je přihlášeno 33 staveb z Plzeňského kraje a kategorie B je druhou nejobsazenější s 8 přihlášenými stavbami.
Dne 9.4.2013 kavárnu navštívila odborná porota, které jsme představili projekt rekonstrukce, následně investor stavby p.Irving hovořil o svém záměru a průběhu rekonstrukce. Komise si celou stavbu prohlédla včetně dvoupodlažních sklepů. Většina byla ohromena tímto unikátním dílem dvojitých sklepů, které se nacházejí u většiny domů na náměstí.
26.4.2013 budou na webu www.stavbarokupk.cz zveřejněny užší nominace a bude zahájeno hlasování v rámci „Ceny veřejnosti“. Pokud se Vám stavba líbí, můžete ji podpořit svým hlasem na uvedeném webu. Oceněné stavby budou vyhlášeny na slavnostním večeru v plzeňské Besedě na konci května 2013.
Jedná se již o 4. námi projektovanou stavbu, která byla do soutěže v uplynulých ročnících přihlášena. První byla stavba  DPS Bohy v roce 2007,  kterou přihlásila obec Bohy, druhou byla v roce 2010 dokončená stavba
areálu bývalé školy, obecního úřadu a hasičárny v Němčovicích, kterou přihlašovala obec Němčovice. V roce 2012 byla městem Radnice přihlášena do soutěže Rekonstrukce MŠ Radnice, jejíž studie vznikla v naší kanceláři a dle našich návrhů byla i realizována. Uvidíme, zda se nám letos podaří poprvé postoupit mezi nominované stavby, když je konkurence největší.  Stavbu kavárny si můžete prohlédnout v rubrice Reference/Ubytování, stravování
17.04.2013

Stavba Rekonstrukce čp.1 Bujesily pokračuje díky podpoře MAS Světovina od 1.2.2013

Zastupitelé obce Bujesily si uvědomili neudržitelnost a nákladnost provozu objektu čp.1,  tedy objektu, který v 70.-tých letech 20.st. si v akci „Z“ postavili dnešní otcové a dědové současného vedení obce. Po téměř 40 letech provozu bez investic bylo nutné s objektem „něco“ udělat. Zastupitelé obce po vzoru sousední obce Němčovice oslovili naši kancelář o radu. Zpracovali jsme studii přestavby a nového využití objektu. Studie, jejíž realizace byla rozdělena do 6 etap,  byla prezentována na několika setkání, mj. i srazu rodáků v roce 2010.
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce ploché střechy včetně zateplení, v roce 2012 základy přístavby úřadu včetně nové vodovodní přípojky.
Dlouhodobě připravovaný projekt postupné rekonstrukce (po etapách) objektu čp.1 v Bujesilích pokračuje i v roce 2013 realizací 2.etapy. Díky dobře připravenému projektu v rámci MAS Světovina v roce 2012 obec získala od SZIF  3/4 miliónu korun na přístavbu a vybudování nového zázemí pro veřejnou správu obce a zájmovou činnost spolků.
Tak se obecní úřad s knihovnou a klubovnou na konci roku 2013 přestěhuje z 2.podlaží do přízemí a bude bezbariérově přístupný.

Náš projekt víceúčelového hřiště u ZŠ Dýšina se začal realizovat

Náš projekt víceúčelového hřiště u ZŠ Dýšina se začíná realizovat. V prosinci 2012 byla vyhodnocena VZ na zhotovitele stavby, kterou se stala fa VYSSPA s.r.o. Plzeň s cenou 3,6 mil Kč. Předání staveniště proběhlo těsně před vánocemi. Celkem podalo nabídku 16 uchazečů a cena se pohybovala v rozmezí 3,6 – 5,8 mil. Kč. Do poloviny roku 2013 bude I.etapa stavby dokončena a škole bude k užívání předáno víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 44×22 m. Ve 2.etapě se plánuje dokončení opěrné stěny a 60 m běžecké 4-dráhy. Na stavbu obec Dýšina získala dotaci od Plzeňského kraje ve výši 500 tis. Kč.
Celkova situace DH

Vnitřní úpravy kulturního domu Hromnice finišují, 30.11.2012 se bude otvírat.

Realizace dalšího z našich projektů se chýlí ke konci.
Nejprve požadavek na studii jednoduchých úprav KD přerostl v technickén řešení až po návrh interiéru a pravidelné upřesňování během realizace. Limitujícím kritériem byly finanční prostředky. Přesto se v Hromnici podařilo vytvořit krásné prostředí pro setkávání občanů, schůzovní a klubovou činnost spolků, sportovní vyžití (bez míčů), školní akademie, besídky, plesy, divadla, koncerty apod.
Stavební úpravy obsahovaly uvolnění (zvětšení) dispizice WC, přísálí a vstupu, výměnu oken, nové obklady a podlahy WC, výměnu odsávání, nové podhledy malého a velkého sálu a WC, výměnu vytápění, které bude prostory temperovat a v době akcí vytápět. Vytápění bude možné mj. ovládat přes počítač z obecního úřadu. Vše nově, barevně vymalováno a nasvíceno moderními úspornými tělesy, parkety v sálech s novým lakem. Do malého sálu se z přísálí přestěhoval bar.
Vedení obce Hromnice slouží ke cti, že v době, kdy jiné obce nebo města kulturní činnost utlumují jako prodělečnou, vytvořili příjemné prostředí pro setkávání občanů a dětí. Přejeme vedení obce, aby kulturní dům Hromnice byl v plném využití. Ostatním obcím a městům doporučujeme přijet se podívat a inspirovat se, že i v malé obci se nechá dělat „kultura“ bez televize a internetu.
Podrobnosti v rubrice Reference/Veřejná správa.

7. stránka z celkem 9« První...56789