ZŠ Hromnice – nové hlavní vstupní dveře

Ještě než zveřejníme v našich referencí dokončené prázdninové opravy základních škol, nevydrželi jsme a tak Vám předkládáme „ochutnávku“ jednoho ze zdařilých detailů. Jedná se o výměnu hlavních vstupních dveří v historickém objektu ZŠ Hromnice – Žichlice. Novým dělením dveří jsme dosáhli podstatně širší průchozí šířky otvíravého křídla dveří, z 60 na 90 cm. Nové dveře působí dojmem širšího otvoru, mj. vstup byl navýšen o 28 cm.
         
Návrh dveří: Helena Švecová, BRM s.r.o.

Prázdniny jsou časem oprav základních škol

Naše firma  se prostřednictvím autorských a technických dozorů během letních prázdnin 2013 podílí na opravách nebo výstavbě zařízení v celkem 4 základních školách našeho kraje. Všechny 4 stavby jsme zároveň projektovali. Jedná se o výstavbu nového víceúčelového hřiště 44×22 m v obci Dýšina (viz obr.). Dále se provádí výměna stropu 2.NP ZŠ a MŠ ve Chválenicích.  V obci Chlumčany se realizuje přístavba zádveří hlavního vstupu a zpevněné plochy před vstupem u ZŠ Chlumčany, kde jsme již projektovali víceúčelové hřiště a rekonstrukci školní kuchyně s jídelnou a rekonstrukci sociálního zařízení.  V obci Hromnice, její části Žichlice se dle našeho projektu realizuje rekonstrukce hygienického zařízení, úprava prostranství před hlavním vstupem včetně nových vstupních dveří a úprava okolí kolem pomníku M.J.Husa. Po dokončení staveb Vám je přiblížíme v našich referencích pod rubrikou školy.

Vesnicí Plzeňského kraje roku 2013 jsou Němčovice, kde jsme několik staveb projektovali

Naše společnost se podílela na několika projektech v obci Němčovice, které se staly vesnicí Plzeňského kraje 2013.  V náhledu pozvánky je dominantní objekt bývalé školy, dnes bytového domu s obecním úřadem, v popředí hasičská zbrojnice v centu návsi. Objekty jsme nejen projektovali a dozorovali, ale pomohli i s dotacemi na financování těchto objektů. Máme velkou radost, že se to němčovickým po mnoha letech úsílí konečně povedlo a připojujeme se s gratulací. Dalším naším projektem byla rekonstrukce hospody a technická pomoc při realizaci útulku pro psy v areálu sběrného dvora odpadů.
Pozn.: Pro zvětšení obrázku na něj klikněte levou částí myši 2x.

Výstava Stavba roku PK 2012 v radnické synagoze od 10.6.2013 do 1.7.2013

VernisážNaše společnost je spolupořadatelem letos první putovní výstavy Stavby roku Plzeňského kraje 2012. Výstava je umístěna do prostor krásné barokní synagogy v Radnicích, jejíž rekonstrukci jsme nejen projektovali, ale celou obnovu i organizovali. V pondělí 10.6.2013 proběhla od 18 hodin vernisáž výstavy, které se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR p. ing. Vladislav Vilímec a hlavní slovo přednesl předseda odborné poroty p.ing.arch. Miloslav Michalec. Vernisáži byl dále přítomen p. Jan Šašek, zastupitel Plzeňského kraje, paní Mgr. Šárka Kuthanová z kanceláře hejtmana PK a další pozvaní hosté. Po prohlídce výstavy, kde byla vystavena i naše 3 ocenění za přihlášenou stavbu “Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu, nám. Kašpara Šternberka, Radnice“, se přítomní odebrali do oceněné stavby – Kavárny a restaurace La Boema na prohlídku a malé pohoštění.
Na snímku zleva: Josef Melich (bývalý starosta města Radnic), Vladislav Vilímec, Miloslav Michalec, Miroslav Jaroš