Výstava Stavba roku PK 2012 v radnické synagoze od 10.6.2013 do 1.7.2013

VernisážNaše společnost je spolupořadatelem letos první putovní výstavy Stavby roku Plzeňského kraje 2012. Výstava je umístěna do prostor krásné barokní synagogy v Radnicích, jejíž rekonstrukci jsme nejen projektovali, ale celou obnovu i organizovali. V pondělí 10.6.2013 proběhla od 18 hodin vernisáž výstavy, které se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR p. ing. Vladislav Vilímec a hlavní slovo přednesl předseda odborné poroty p.ing.arch. Miloslav Michalec. Vernisáži byl dále přítomen p. Jan Šašek, zastupitel Plzeňského kraje, paní Mgr. Šárka Kuthanová z kanceláře hejtmana PK a další pozvaní hosté. Po prohlídce výstavy, kde byla vystavena i naše 3 ocenění za přihlášenou stavbu “Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu, nám. Kašpara Šternberka, Radnice“, se přítomní odebrali do oceněné stavby – Kavárny a restaurace La Boema na prohlídku a malé pohoštění.
Na snímku zleva: Josef Melich (bývalý starosta města Radnic), Vladislav Vilímec, Miloslav Michalec, Miroslav Jaroš

Kavárna La Boema odbornou porotou nominována na titul stavba roku PK 2012, podpořte ji svým hlasem v hlasování o cenu veřejnosti

Dne 26.4.2013 byly na webové stránce soutěže zveřejněny nominace staveb na titul stavba roku PK 2012. Projekt naší kavárny se dostal mezi nominované stavby, což je pro naší projekční kancelář velkým oceněním naší dlouholeté práce zaměřené na kvalitní obnovu stávajících objektů zejména na našem venkově. Pokud se Vám naše stavba líbí, podpořte ji svým hlasem v hlasování o Cenu veřejnosti na webu: http://www.stavbarokupk.cz/stavba-roku-2012/hlasovani-verejnosti/hlasovani-verejnosti.aspx. Stavba je v kategorii B. Rekonstrukce budov pod názvem: Stavební úpravy objektu čp.64 na kavárnu a restauraci, nám. Kašpara Šternberka, Radnice,  kde si můžete přečíst i hodnocení odborné poroty.
Děkujeme za Vaši podporu, kterou je možné posílat do 22.5.2013. Dne 28.5.2013 budou v plzeňské Besedě slavnostně  vyhlášeny výsledky soutěže.

Kavárna La Boema přihlášena do soutěže Stavba roku PK 2012

Jubilejní 10. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl vyhlášen 7.února 2013. Naše kancelář po souhlasu majitele kavárny podala v termínu přihlášku do kategorie B. Rekonstrukce budov. Celkem je přihlášeno 33 staveb z Plzeňského kraje a kategorie B je druhou nejobsazenější s 8 přihlášenými stavbami.
Dne 9.4.2013 kavárnu navštívila odborná porota, které jsme představili projekt rekonstrukce, následně investor stavby p.Irving hovořil o svém záměru a průběhu rekonstrukce. Komise si celou stavbu prohlédla včetně dvoupodlažních sklepů. Většina byla ohromena tímto unikátním dílem dvojitých sklepů, které se nacházejí u většiny domů na náměstí.
26.4.2013 budou na webu www.stavbarokupk.cz zveřejněny užší nominace a bude zahájeno hlasování v rámci „Ceny veřejnosti“. Pokud se Vám stavba líbí, můžete ji podpořit svým hlasem na uvedeném webu. Oceněné stavby budou vyhlášeny na slavnostním večeru v plzeňské Besedě na konci května 2013.
Jedná se již o 4. námi projektovanou stavbu, která byla do soutěže v uplynulých ročnících přihlášena. První byla stavba  DPS Bohy v roce 2007,  kterou přihlásila obec Bohy, druhou byla v roce 2010 dokončená stavba
areálu bývalé školy, obecního úřadu a hasičárny v Němčovicích, kterou přihlašovala obec Němčovice. V roce 2012 byla městem Radnice přihlášena do soutěže Rekonstrukce MŠ Radnice, jejíž studie vznikla v naší kanceláři a dle našich návrhů byla i realizována. Uvidíme, zda se nám letos podaří poprvé postoupit mezi nominované stavby, když je konkurence největší.  Stavbu kavárny si můžete prohlédnout v rubrice Reference/Ubytování, stravování
17.04.2013

Stavba Rekonstrukce čp.1 Bujesily pokračuje díky podpoře MAS Světovina od 1.2.2013

Zastupitelé obce Bujesily si uvědomili neudržitelnost a nákladnost provozu objektu čp.1,  tedy objektu, který v 70.-tých letech 20.st. si v akci „Z“ postavili dnešní otcové a dědové současného vedení obce. Po téměř 40 letech provozu bez investic bylo nutné s objektem „něco“ udělat. Zastupitelé obce po vzoru sousední obce Němčovice oslovili naši kancelář o radu. Zpracovali jsme studii přestavby a nového využití objektu. Studie, jejíž realizace byla rozdělena do 6 etap,  byla prezentována na několika setkání, mj. i srazu rodáků v roce 2010.
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce ploché střechy včetně zateplení, v roce 2012 základy přístavby úřadu včetně nové vodovodní přípojky.
Dlouhodobě připravovaný projekt postupné rekonstrukce (po etapách) objektu čp.1 v Bujesilích pokračuje i v roce 2013 realizací 2.etapy. Díky dobře připravenému projektu v rámci MAS Světovina v roce 2012 obec získala od SZIF  3/4 miliónu korun na přístavbu a vybudování nového zázemí pro veřejnou správu obce a zájmovou činnost spolků.
Tak se obecní úřad s knihovnou a klubovnou na konci roku 2013 přestěhuje z 2.podlaží do přízemí a bude bezbariérově přístupný.