6. stránka z celkem 9« První...45678...Poslední »

Prázdniny jsou časem oprav základních škol

Naše firma  se prostřednictvím autorských a technických dozorů během letních prázdnin 2013 podílí na opravách nebo výstavbě zařízení v celkem 4 základních školách našeho kraje. Všechny 4 stavby jsme zároveň projektovali. Jedná se o výstavbu nového víceúčelového hřiště 44×22 m v obci Dýšina (viz obr.). Dále se provádí výměna stropu 2.NP ZŠ a MŠ ve Chválenicích.  V obci Chlumčany se realizuje přístavba zádveří hlavního vstupu a zpevněné plochy před vstupem u ZŠ Chlumčany, kde jsme již projektovali víceúčelové hřiště a rekonstrukci školní kuchyně s jídelnou a rekonstrukci sociálního zařízení.  V obci Hromnice, její části Žichlice se dle našeho projektu realizuje rekonstrukce hygienického zařízení, úprava prostranství před hlavním vstupem včetně nových vstupních dveří a úprava okolí kolem pomníku M.J.Husa. Po dokončení staveb Vám je přiblížíme v našich referencích pod rubrikou školy.

Vesnicí Plzeňského kraje roku 2013 jsou Němčovice, kde jsme několik staveb projektovali

Naše společnost se podílela na několika projektech v obci Němčovice, které se staly vesnicí Plzeňského kraje 2013.  V náhledu pozvánky je dominantní objekt bývalé školy, dnes bytového domu s obecním úřadem, v popředí hasičská zbrojnice v centu návsi. Objekty jsme nejen projektovali a dozorovali, ale pomohli i s dotacemi na financování těchto objektů. Máme velkou radost, že se to němčovickým po mnoha letech úsílí konečně povedlo a připojujeme se s gratulací. Dalším naším projektem byla rekonstrukce hospody a technická pomoc při realizaci útulku pro psy v areálu sběrného dvora odpadů.
Pozn.: Pro zvětšení obrázku na něj klikněte levou částí myši 2x.

Výstava Stavba roku PK 2012 v radnické synagoze od 10.6.2013 do 1.7.2013

VernisážNaše společnost je spolupořadatelem letos první putovní výstavy Stavby roku Plzeňského kraje 2012. Výstava je umístěna do prostor krásné barokní synagogy v Radnicích, jejíž rekonstrukci jsme nejen projektovali, ale celou obnovu i organizovali. V pondělí 10.6.2013 proběhla od 18 hodin vernisáž výstavy, které se zúčastnil poslanec Parlamentu ČR p. ing. Vladislav Vilímec a hlavní slovo přednesl předseda odborné poroty p.ing.arch. Miloslav Michalec. Vernisáži byl dále přítomen p. Jan Šašek, zastupitel Plzeňského kraje, paní Mgr. Šárka Kuthanová z kanceláře hejtmana PK a další pozvaní hosté. Po prohlídce výstavy, kde byla vystavena i naše 3 ocenění za přihlášenou stavbu “Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu, nám. Kašpara Šternberka, Radnice“, se přítomní odebrali do oceněné stavby – Kavárny a restaurace La Boema na prohlídku a malé pohoštění.
Na snímku zleva: Josef Melich (bývalý starosta města Radnic), Vladislav Vilímec, Miloslav Michalec, Miroslav Jaroš

Kavárna La Boema odbornou porotou nominována na titul stavba roku PK 2012, podpořte ji svým hlasem v hlasování o cenu veřejnosti

Dne 26.4.2013 byly na webové stránce soutěže zveřejněny nominace staveb na titul stavba roku PK 2012. Projekt naší kavárny se dostal mezi nominované stavby, což je pro naší projekční kancelář velkým oceněním naší dlouholeté práce zaměřené na kvalitní obnovu stávajících objektů zejména na našem venkově. Pokud se Vám naše stavba líbí, podpořte ji svým hlasem v hlasování o Cenu veřejnosti na webu: http://www.stavbarokupk.cz/stavba-roku-2012/hlasovani-verejnosti/hlasovani-verejnosti.aspx. Stavba je v kategorii B. Rekonstrukce budov pod názvem: Stavební úpravy objektu čp.64 na kavárnu a restauraci, nám. Kašpara Šternberka, Radnice,  kde si můžete přečíst i hodnocení odborné poroty.
Děkujeme za Vaši podporu, kterou je možné posílat do 22.5.2013. Dne 28.5.2013 budou v plzeňské Besedě slavnostně  vyhlášeny výsledky soutěže.

6. stránka z celkem 9« První...45678...Poslední »