Kdyně čp.89 – obnova památkového objektu

Popis stavby:

Dům čp. 89 v Starokdyňské ulici v městě Kdyně (Plzeňský kraj, okres Domažlice) je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č. 35204/4-2114. Je to rozměrná přízemní stavba obdélného půdorysu, ležící ve vztahu k navazující silnici v okapové orientaci. Střecha je mansardová, na východní a západní straně s polovalbou. Střešní krytina byla původně šindelová, po poškození byla překryta eternitovými šablonami. Průčelní (jižní) strana je roubená a zčásti jsou roubené i štítové stěny cca do 1/3. Již v minulosti došlo k jejich částečné náhradě za zdivo kamenné či smíšené. Důvodem bezpochyby byl technický stav užitého dřeva. Zbývají část roubení západní a východní strany (partie při JZ nároží a JV nároží domu) kryly sekundárně provedené plenty.

Dům čp. 89 je stavbou v mnoha směrech specifickou, počínaje půdorysem, uprostřed kterého se nachází rozměrný blok někdejší černé kuchyně, a konče velikostí, přičemž v minulosti byl objekt ještě o něco delší. Byl vyzdvižen v poslední čtvrtině 18. století, jak na to upozorňuje nejen malované vročení dochované v interiéru stavby, tak kontrolní dendrochronologický průzkum, který tuto informaci potvrdil. Od druhé poloviny 80. let 20. století se snažil předešlý vlastník budovu zlikvidovat, uvažovalo se i o transferu, nakonec památku zakoupilo v r. 2015 město Kdyně. Vzhledem k stavu nosných konstrukcí a střechy bylo nutné co nejdříve zahájit práce na záchranu objektu.

Město Kdyně si naplánovalo obnovu objektu se snahou zachovat max. autenciticu vzhledem k mnoha zachovalým konstrukcím, povrchům a předmětům. Objekt bude začleněn pod Muzeum příhraničí s expozicí způsobu života minulých generací s vystavenými fragmenty i od původních obyvatel objektu.

V roce 2016 byla provedena dle našeho projektu obnova střešního pláště s originální šindelovou střechou ze štípaného modřínového šindele. V roce 2017 bude objekt dokončen.

Oprava hygienického zařízení v ZŠ Dýšina

Predsin WC hosiObdobí prázdnin je pro mnoho ředitelů škol a starostů obcí obdobím hektickým, protože se musí provést v krátkém čase potřebné úpravy. Nejinak tomu bylo i v Dýšiné, kde se během prázdnin podařilo zrekonstruovat všechna hygienická zařízení základní školy. Na akci jsme zpracovali projekt včetně návrhu interiéru a podrobný rozpočet na necelé 3 mil. Kč (bez DPH). Soutěží byla cena snížena o 600 tis. Kč na částku necelých 2,4 mil. Kč. Firma Silba Elstav s.r.o. dostála všem svým závazkům a dílo předala 29.8.2016 ve výborné kvalitě k plné spokojenosti vedení obce a školy.
Na obrázku je předsíň WC hochů, dívky mají místo modrých dlaždic, červené a personál školy má zase zelené. Velikost dlaždic a vzory stylově navazují na dlažbu chodeb. V 1.podlaží je zhotoveno i bezbariérové WC.
Všechny instalace jsou nové všetně vzduchotechniky, která na hygienických zařízení původně nebyla instalována.

Obec Těně má od nás nové LED veřejné osvětlení

Obrazek na web BRMV roce 2015 jsme byli osloveni vedením obce Těne k podání nabídky na řešení osvětlení obce a části Smolárna. Situaci veřejného osvětlení jsme si zmapovali a navrhli osvětlení tak, aby co nejvíce odpovídalo současným požadavkům na osvětlení. Tím se samozřejmě počet světel navýšil. Akce byla realizována ve 2.etapách, neprve jsme v souladu s dotací osadili 40 lamp a ve 2.etapě pak dalších 13 lamp. Vzhledem k technickému stavu a stáří některých sloupů, výložníků a kabelů, jsme museli provést jejich výměnu. Vše bylo pečlivě konzultováno s vedením obce, takže zástupci obce byli o celém průběhu a stavu veřejného osvětlení dobře informováni. Většina svítidel byla osazena na betonové sloupy ČEZ, s kterým je uzavřena smlouva. Vzhledem k technickému stavu byl vyměněn i elektroměrový rozvaděč VO. Obec má min. na 4 volební období po starostech a min. spotřebu elektřiny.

O realizované akci informoval i Rokycanský Deník na tomto odkazu:

http://rokycansky.denik.cz/z-regionu/tene-voli-revolucni-reseni-20160718.html

Náš projekt jako ilustrační foto na webu Seznam.cz

105647-top_foto1-irdfaVyhledávač Seznam.cz ve svých novinkách již několikrát zveřejnil v ekonomické sekci  realizaci našeho projektu v Chlumčanech (foto Tomáš Holý, Novinky). Jedná se o nástavbu 6 BJ na čp. 328 a 329 v Chlumčanech. Na základě této první nástavby ještě chlumčanští realizovali na sousedních objektech další nástavby (6+3+3 BJ). Fasády byly pojaty v různých barvách stejným způsobem. Jsme potěšeni, že profesionálního fotografa zaujala naše stavba, kterou web vícekrát zveřejnil při informacích o hypotékách. Foto bylo zveřejněno 21.5.2014, 21.1.2015, 22.4.2015. Přesvědčit se můžete na:
http://www.novinky.cz/ekonomika/336859-uroky-u-hypotek-klesly-na-rekordni-minimum.html