Školní jídelna v Dýšiné otevřena

Od 3.1.2018 se děti ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina stravují v nové školní jídelně. Další z řady našich projektů v areálu ZŠ a MŠ v Dýšiné je v provozu. Po víceúčelovém hřišti, sanaci zdiva v krčku, rekonstrukci hygienického zařízení v hlavní budově, je to nyní i školní jídelna s kuchyní. Novostavba jídelny nahradila zbouraný objekt. Objekt se zvětšil nepatrně, zvýšila se jeho kapacita o 100 jídel na 350, v suterénu se obnovila komfortní moštárna, nově vznikla strojovna vzduchotechniky a zvětšil se sklad. Prostor mezi jídelnou, krčkem a školou se nově vydláždil a odvodnil. Spojovací krček mezi jídelnou a školou je řešen bezbariérově. Tak objekt ZŠ je dnes již zčásti bezbariérový, ve svém přízemí včetně WC a ve stravovací části. Zcela nová je technologie kuchyně, tzv. gastro zařízení, které odpovídá současným požadavků na kvalitní stravovací služby a potřeby personálu, se kterými bylo vybavení konzultováno. Architektonicky jsme objekt přizpůsobili stávajícím tvarům i barevnému řešení stávajících opravených objektů. Interiér byl sladěn s návrhem hygienického zařízení rekonstruovaného v roce 2016.
Pro více informací z otevření objektu:
http://www.obecdysina.cz/titulni-stranka/fotogalerie/fotogalerie/2018/
http://www.qap.cz/object/jako-v-grandhotelu-skola-v-dysine-ma-novou-kuchyn-i-jidelnu-za-miliony-fotky-94215

Památkou Plzeňského kraje 2017 je i roubený dům v Kdyni

Dne 7.12.2017 byly na krajském úřadě vyhlášeny výsledky soutěže Památka Plzeňského kraje 2017. V 1.ročníku této nové soutěže získala ocenění rekonstrukce objektu čp. 89 v Kdyni. Projekt rekonstrukce jsme pro investora – město Kdyni zpracovali na počátku roku 2016 a současně jsme zpracovali podklady pro 3 přidělené dotace. Stavbu jsme po celou dobu dozorovali společně se zástupci Národního památkového ústavu  v Plzni a zástupkyní památkové péče MěÚ Domažlice. Velké uznání patří pracovníkům zhotovitele stavby.
Více o soutěži a dalších oceněných stavbách:

https://plzen.idnes.cz/pamatka-plzenskeho-kraje-oceneni-mariansky-sloup-soutez-pzi-/plzen-zpravy.aspx?c=A171208_100723_plzen-zpravy_vb

Den otevřených dveří domu v kožichu Kdyně

Na pátek 13.10.2017 město Kdyně ve spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby připravili den otevřených dveří objektu domu v kožichu v Kdyni. Jednalo se o ojedinělou akci, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout stavbu před jejím úplným dokončení. Pořadatele překvapil nebývale vysoký zájem občanů  všech věkových kategorii. Objekt zachránilo město Kdyně jeho odkoupením a následnou rekonstrukcí. Návštěvníci ocenili řemeslnou zručnost pracovníků zhotovitele a památkáři profesionální způsob obnovy dle našeho projektu. Rekonstrukce objektu bude ukončena před vánocemi. Město Kdyně plánuje vytvoření expozice o životě lidí v objektu a jeho stavební obnově.

Objekt neunikl ani pozornosti Domažlického deníku:
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/lide-si-ve-kdyni-prohledli-opraveny-dum-v-kozichu-20171018.html

Kaple Smrkovec

Projekt obnovy byl zpracován již v roce 2014 a vlastní realizace proběhla až v roce 2016. Obnova kaple v části obce Smrkovec patřící pod Hradešice na Horažďovicku byla svým rozsahem nevelká.  Přesto došlo k výrazné proměně. Mezi zásadní změnu patřil přesun památníku padlých z 1. sv. války z vyvýšeného místa v těsné blízkosti kaple na úroveň okolního terénu mimo oplocení, které bylo naopak nově za památníkem prolomeno. Dle slov p.starosty toto nejprve nebylo občany přijímáno s nadšením. Teprve po dokončení celého díla byl uznán promyšlený nápad, kdy jak kaple, tak i památník získali na větší dominaci a naopak si vzájemně nekonkurují.