Hasičská zbrojnice v Chrástu dokončena a předána

Rekonstrukce objektu Hasičské zbrojnice v Chrástu byla zhotovitelem stavby dne 7.12.2018 předána stavebníkovi – Obci Chrást. Stavba trvala necelých 14 měsíců a prošla kompletní rekonstrukcí od základů, částečného podsklepení včetně všech 3 nadzemních podlaží. Dobrovolní hasiči v Chrástu získají mimořádně kvalitní i architektonicky zdařilé zázemí pro svoji další činnost. Celkové náklady stavby byly cca 15 mil. Kč bez DPH, dotace z iROP byla necelých 11 mil. Kč. Budova je ve všech 3 podlažích řešena bezbariérově. Dne 20.12.2018 proběhne kolaudace stavby.
Prezentace v tisku:
https://www.qap.cz/object/nevidana-promena-v-chrastu-zacne-fungovat-nova-hasicska-zbrojnice-fotky-101107
14.12.2018

Park Nové Mitrovice s přemístěným pomníkem

Na základě našeho návrhu jsme realizovali rekonstrukci parku v Nových Mitrovicích. Park se rozkládá mezi kostelem a farou, které patří k význačným pamětihodnostem obce. Do parku byl přemístěn pomník obětem válek z nedaleké křižovatky.  Místo bylo vybráno velmi pečlivě a to ve východním cípu parku na prodloužené ose silnice vedoucí obcí od Plzně. Původní trasy pěších cest byly zachovány. Betonové obrubníky byly nahrazeny žulovými, cesty byly nově zpevněny štěrkem a uzavřeny tzv. prachem, čímž vznikl mlatový povrch. Vznikly žulou dlážděné zálivy pro nové lavičky, opravilo se okolí studny a kříže. Z parku zmizely jehličnany a živý plot z pámelníku. V parku se dále pokládal kabel nn a kabely pro nové veřejné osvětlení parku a pomníku. Dne 8.9.2018 bude ve 14 hodin přemístěný pomník slavnostně vysvěcen.

6.9.2018

Hasičská zbrojnice v Chrástu se dokončuje

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Chrástu finišuje. Většina stavebních prací je hotova, dokončují se venkovní úpravy, plechová krytina, zádveří a markýza. Právě její obklad a plechová krytina z předzvětralého titanzinku by měly podtrhnout konečný výraz budovy. Stavba byla zahájena v říjnu 2017, termín dokončení je listopad 2018. Jedná se o komplexní rekonstrukci objektu s vestavbou podkroví pro činnost Sboru dobrovolných hasičů Chrást a jejich zásahy při různých havárií. Objekt je řešen bezbariérově. S financováním obci pomohly Evropské fondy v programu iROP.

6.9.2018

Dům v kožichu nominován na cenu Stavba roku PK 2017

Obnovený památkový objekt Kdyně čp.89 zvaný „dům v kožichu“, jehož obnovu jsme projektovali, byl městem Kdyně přihlášen do soutěže Stavba roku Plzeňského 2017. Po posouzení odborné poroty byl objekt nominován na titul stavba roku v kategorii B. Rekonstrukce objektů. Nominace nás velmi potěšila. Pokud se Vám rekonstrukce líbí, můžete ji podpořit v hlasování veřejnosti svým hlasem zde:
http://www.stavbarokupk.cz/
Hodnocení poroty:
Nominace je udělena za příkladnou a komplexní obnovu domu, který byl původně odsouzen k demolici. Objekt je ukázkou bydlení v minulých dobách. V jeho centru zůstala rehabilitovaná velká černá kuchyně, kolem které jsou uspořádány pečlivě rekonstruované obytné místnosti Chvályhodná je snaha o použití převážně původních materiálů a technologií, čímž se povedlo udržet charakter stavby včetně historických detailů. Dům působí ve svém provedení velmi autenticky a zachovává stopu historie pro další generace.

Virtuální prohlídka objektu:

https://www.youtube.com/watch?v=_D_eF0wc30E