Základní škola ve Chválenicích s novou krytinou a opraveným krovem

Po 100 letech se provedla výměna střešní krytiny a úpravy krovu na budově základní školy ve Chválenicích. Vše se muselo stihnout v době letních prázdnin 2012.
Stavbu realizoval  vítěz výběrového řízení – fa Stavpartner s.r.o. Plzeň dle našeho projektu a pod naším technickým dozorem. Národní památkový ústav v Plzni ocenil snahu investora zachovat typ krytiny – pálené bobrovky vzhledem ke komplexu sousedních budov (kostel a fara). Stav některých dřevěných prvků krovu byl velmi špatný, proto po průzkumu, který se prováděl před realizací i během realizace stavby, se muselo přistopupit k jejich výměně, která se prováděla v odlehčeném krovu zakrytém fólií. Celý krov byl opatřen fungicidním nátěrem.
Práce se podařilo stihnout včas včetně vymalování, proto nemusel být odložen začátek školního roku.

Byt 1+1 v Borovanech u Písku dokončen

Obec Borovany u Písku, respektive u Bernartic je vlastníkem starého objektu bývalé školy. Původní projekt řešil vestavbu 2 BJ, avšak neřešil co s celým objektem. Proto byl původní projekt opuštěn a naší kanceláří zpracována studie na komplexní využití objektu školy včetně dvora a zahrady. Zastupitelé obce vybrali jednu z mnoha navržených variant a následně byl zpracován projekt vestavby 2 BJ. Naše kancelář zpracovala i žádost na MMR, kdy obec obdržela dotaci na 2 BJ. Po zvážení finančních možností obce bylo přistoupeno k realizaci pouze menší BJ.
Počátkem července 2012 je BJ dokončena, čeká se pouze na realizaci elektrické přípojky distribučním dodavatelem. BJ vznikla z prostor bývalé kuchyně MŠ. Podrobnosti v rubrice Reference/Rodinné domy

Radnická La Boema holduje kulturnímu dění

Otevření umělecké kavárny na malém městě je odvážným činem. Kytarista Jan Irving s manželkou Beatrijs (snímek) se ho však  nezalekli a chvíli po otevření už představují první výstavu.

Otevření umělecké kavárny na malém městě je odvážným činem. Kytarista Jan Irving s manželkou Beatrijs (snímek) se ho však nezalekli a chvíli po otevření už představují první výstavu. Autor: Deník/Božena Šopejstalová

Celý článek si přečtete na stránce: http://rokycansky.denik.cz/kultura_region/radnicka-la-boema-holduje-kulturnimu-deni-20120616.html

Náš projekt Kavárna Radnice od 3.5.2012 v provozu

Celni pohled_1Projekt stavebních  úprav  bývalých zubařských ordinací na kavárnu v Radnicích je stavebně dokončen a zkolaudován. Od 3.5.2012 je kavárna otevřena veřejnosti. Radnice opředené bohatou kulturní historií si takové zařízení zaslouží. Co je pro Pražany Kavárna Slavia, to by měla být pro radnické Kavárna  La Boema. Kde se vzal tento název? Majitelé se pohybují v umělecké sféře, v hudbě a malířství. Navíc příbuzenské nitky majitele vedou až k operní pěvkyni Gabriele Roubalové, radnické rodačce, která se proslavila v Melbournské opeře, kde ji nazývali La Boema. Tato úžasná souhra náhod dala vzniknout nápadu na originální a zajímavý název kavárny.  Kavárna je nekuřácká, toto odvážné rozhodnutí majitelů zaslouží ocenění. Proto může být i kavárnou rodinnou. Ale také chce být kavárnou múzickou, kde se schází nejen uměnímilovní návštěvníci k poslechu živé hudby a k příležitostným výstavám.

Kavárna se bude určitě chtít profilovat i svojí dokonale vybavenou kuchyní, kde bude připraveno jak klasické, tak i speciální menu včetně holandských sýrů, ale také piva z místního minipivovaru.

Spolupráce při tvorbě projektu i při realizaci stavebních úprav byla výborná. Společnou prací se nám podařilo vrátit objektu původní prvorepublikový majestát bývalé lékárny. Proto mnozí radničtí pamětníci nazývají objekt „starou lékárnou“. Majitelům přejeme mnoho spokojených hostů.  Doporučujeme k návštěvě.
Podrobnosti v rubrice Reference/Ubytování, stravování

Miroslav Jaroš, autor projektu stavebních úprav a technický dozor stavby