Školní jídelna Štěnovice

Obec Štěnovice dokončila rekonstrukci školní jídelny rozdělenou do 2.etap. 1.etapa byla realizována v roce 2018 a 2.etapa v roce 2019, vždy o prázdninách. Celkové náklady byly cca 17 mil. Kč, dotace od MF ČR byla přes 10 mil. Kč. Na stavbu jsme zpracovali projektovou dokumentaci včetně návrhu interiéru, žádost o dotaci a během výstavby jsme prováděli autorský dozor. Den otevřených dveří pro veřejnost byl dne 03.09.2019.
07.09.2019

Obecní sál Přívětice zkolaudován, slavnostní otevření 27.7.2019

k

Dne 11.7.2019 byl zkolaudován Obecní sál se zázemím v obci Přívětice. Celý objekt prošel důkladnou opravou všech konstrukcí a bylo pořízeno nové vybavení. Objekt obsahuje nový bezbariérový vstup jak do sálu, tak do sousední restaurace, sál s jevištěm, prostorné hygienické zařízení, šatnu pro učinkující s vlastním hygienickým zázemím a sklad pod jevištěm. Po nynější rozsáhlé modernizaci po více než 50 letech se jedná o jeden z nejmodernějších kulturních domů na okrese Rokycany. Prostředí objektu, jeho velikost a vybavení jsou ideálním místem pro schůze spolků, sportovní aktivity, rodinné oslavy, svatby, školení apod. Celý objekt si budete moci prohlédnout při slavnostním otevření dne 27.7.2019 od 14 hodin, včetně koncertu a večerní zábavy.

17.07.2019

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/priveticti-otevreli-opraveny-sal-20190729.html

https://www.qap.cz/object/privetice-maji-novy-sal-rozsahla-prestavba-vysla-na-deset-milionu-fotky-105915

Obecní sál Přívětice před kolaudací

Rekonstrukce obecního sálu v Přívěticích je dokončena. Objekt se změnil k nepoznání. Byl rozšířen o nové prostory, přístavba šatny u jeviště, sklad pod jevištěm a přístavba prostorného hygienické zázemí. Objekt je bezbariérově přístupný s bezbariérovým WC. Podříznutí objektu odstranilo vlhkost ze stěn. Komplexní zateplení objektu a podlahové vytápění tepelným čerpadlem zajistí trvalou temperaci na 18 st., při minimálních nákladech. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací na půdě bude zajišťovat kvalitní vnitřní zdravé prostředí.
Přejeme přívětickým, aby sál byl v plné pernamenci a jedna akce střídala druhou.
31.05.2019

Zhodnocení výměny výbojkových svítidel VO za LED svítidla v obci Cheznovice

Obec Cheznovice v roce 2016, 2017 a 2018 realizovala po etapách výměnu svítidel VO. Provoz původních 80 výbojkových svítidel přišel obec na 93 tis. Kč za elektrickou energii a cca 30 tis. Kč stála roční údržba. Výměnou ve 3 etapách bylo instalováno celkem 105 ks svítidel při celkových nákladech 1,72 mil. Kč, přičemž 0,8 mil. Kč tvořily dotace z PK, vlastní náklady byly 0,92 mil. Kč. Současné roční náklady na elektrickou energii činí 31 tis. Kč, opravy budou po dobu životnosti, kterou výrobce garantuje 48 let (12 volebních období), téměř nulové. Roční úspory činí více než 90 tis. Kč ročně. Tím se potvrdily úspory 70% ve spotřebě el. energie, které jsme obci garantovali před instalací.
07.05.2019